Selvom du har annulleret ordren, så kan pengene stadig være reserveret af din indløser eller din kundes bank. Hverken vi eller din indløser er i stand til at hæve reservationen.

Afhængig af din kundes bank, kan man måske ophæve reservationen manuelt. Ellers vil banken automatisk ophæve reservationen efter max. 30 dage. 

Kun din kundes bank kan fortælle dig om reservationen kan blive ophævet tidligere.